TR | EN
Vizyon-Misyon

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ VİZYONU

     Eğitim ve öğretim kalitesiyle ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilmeyi, bilimsel çalışmaların sonuçlarını toplumun talepleri doğrultusunda faydaya ve ekonomik ürüne dönüştürmeyi, girişimci ve yenilikçi mezunlar ve bilim insanları yetiştirmeyi görev edinmiştir.
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MİSYONU

          Bilgiyi değere dönüştüren, toplumla bütünleşmiş, ulusal ve uluslararası ölçekte tanınır, tercih edilir ve saygın bir fakülte olmak.