TR | EN
Vizyon-Misyon

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ VİZYONU

Bilgiyi değere dönüştüren, toplumla bütünleşmiş, ulusal ve uluslararası ölçekte tanınır, tercih edilir ve saygın bir Fakülte olmak. 


FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MİSYONU

Fen Edebiyat Fakültesi, eğitim ve öğretim kalitesiyle ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilmeyi, bilimsel çalışmaların sonuçlarını toplumun talepleri doğrultusunda faydaya ve ekonomik ürüne dönüştürmeyi, girişimci ve yenilikçi mezunlar ve bilim insanları yetiştirmeyi görev edinmiştir.