TR | EN
Görev Tanımları

Akademik Görevler

1- Dekan
2- Dekan Yardımcısı (Personelden Sorumlu)
3- Dekan Yardımcısı (Öğrenci İşlerinden Sorumlu)
4- Bölüm Başkanı
5- Anabilim Dalı Başkanı
6- Bölüm Başkan Yardımcısı

İdari Görevler
7- Fakülte Sekreteri
8- Şef
9- Dekan Sekreteri
10- Dekan Yardımcısı Sekreteri
11- Fakülte Sekreterliği Sekreteri
12- Bölüm Sekreteri
13- Personel Servisi
14- Satınalma Servisi
15- Tahakkuk Servisi
16- Taşınır Kayıt Kontrol Servisi
17- Döner Sermaye Birimi
18- Evrak Kayıt Birimi
19- Arşiv Birimi
20- Mühendis
21- Teknisyen (Bilgisayar Laboratuvar)
22- Teknisyen (Elektrik)
23- Teknisyen (Kimyasal Malzeme Deposu)
24- Teknisyen (Laboratuvar)
25- Teknisyen (Sıhhi Tesisatçı)
26- Teknisyen (Telefon)
27- Fotokopi Görevlisi
28- Hizmetli
29- Şoför