TR | EN
İş Akış Şemaları

Akademik Faaliyetler
1- Üniversite Senatosuna Temsilci Üye Seçimi İş Akış Şeması
2- Fakülte Kuruluna Profesör Temsilci Üye Seçimi İş Akış Şeması
3- Fakülte Kuruluna Doçent Temsilci Üye Seçimi İş Akış Şeması
4- Fakülte Kuruluna Yardımcı Doçent Temsilci Üye Seçimi İş Akış Şeması
5- Fakülte Yönetim Kuruluna Profesör Temsilci Üye Seçimi İş Akış Şeması
6- Fakülte Yönetim Kuruluna Doçent Temsilci Üye Seçimi İş Akış Şeması
7- Fakülte Yönetim Kuruluna Yardımcı Doçent Temsilci Üye Seçimi İş Akış Şeması
8- Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu Kararları İş Akış Şeması

İdari Faaliyetler
9- Gelen Evrak İş Akış Şeması
10- Giden Evrak İş Akış Şeması
11- Arşiv İş Akış Şeması
12- Göreve Başlama (İlk Atama, Kadro Değişikliği, Görevde Yükselme) İş Akış Şeması
13- İstifa Naklen Tayin İş Akış Şeması
14- Mal Bildirimi İş Akış Şeması
15- Yıllık ve Mazeret İzni İş Akış Şeması
16- İstirahat İzni İş Akış Şeması
17- Hizmetiçi Eğitim, Toplantı vb. Faaliyetlerin Düzenlenmesi Personele Bildirilmesi İş Akış Şeması
18- Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurların Disiplin Soruşturması İş Akış Şeması
19- Maaş İşlemleri İş Akış Şeması
20- Ek Ders Ücreti Ödemesi İş Akış Şeması
21- Sürekli ve Geçici Görev Yolluğu Ödeme İş Akış Şeması
22- Diğer Ödeme İşlemleri İş Akış Şeması
23- Fakülte Bütçesi Hazırlama İş Akış Şeması
24- Doğrudan Temin Yoluyla Mal Alımı İş Akış Şeması
25- Doğrudan Temin Yoluyla Bina Bakımı ve Onarımı İş Akış Şeması
26- Muayene Kabul Komisyonu İş Akış Şeması
27- Taşınır Kayıt Mal Girişi Çıkışı İş Akış Şeması
28- Döner Sermaye Satınalma İş Akış Şeması
29- Danışmanlık ve Analiz İşlemleri İş Akış Şeması
30- Fakülte Gelirlerinin Toplanması ve Teslimi İş Akış Şeması
31- Döner Sermaye Bütçesi Hazırlama İş Akış Şeması
32- Döner Sermaye Muayene Kabul Komisyonu İş Akış Şeması
 

Eğitim Öğretim Faaliyetleri
33- Ders Programlarının ve Yeni Açılacak Derslerin Belirlenmesi İş Akış Şeması
34- Öğrenci Danışmanlığı İş Akış Şeması
35- Katkı Payı Ödemesi İş Akış Şeması
36- Kayıt Yenileme Süreci İş Akış Şeması
37- Akademik İzin (Kayıt Dondurma) İş Akış Şeması
38- Ders Eşdeğerliği/Muafiyet İş Akış Şeması
39- Çiftanadal/Yandal kontenjanlarının Belirlenmesi ve Kayıtlarının Yapılması İş Akış Şeması
40- Dikey Geçiş Ders Eşdeğerliği İş Akış Şeması
41- Erasmus Farabi Programı İle Giden Öğrencilerin İş Akış Şeması
42- Yaz Öğretimi ve Ders Kaydı İş Akış Şeması
43- Mazeret Dilekçesi Kabulü ve Sınav Süreci İş Akış Şeması
44- Sınav Sonuçlarına İtiraz İş Akış Şeması
45- Zorunlu Staj İş Akış Şeması
46- İsteğe Bağlı Staj İş Akış Şeması
47- Öğrenci Temsilcisi Seçimi İş Akış Şeması
48- Öğrenci Kulüplerinin Açılması İş Akış Şeması
49- Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma İş Akış Şeması
50- Öğrenci Disiplin Soruşturması İş Akış Şeması