TR | EN
İş Akış Şemaları

 

 1.  Gelen Evrak İş Akış Akış Şeması
 2.  Giden Evrak İş Akış Şeması
 3.  Arşiv İş Akış Şeması
 4.  Göreve Başlama (İlk Atama, Kadro Değişikliği, Görevde Yükselme) İş Akış Şeması
 5.  İstifa Naklen Tayin İş Akış Şeması
 6.  Mal Bildirimi İş Akış Şeması
 7.  Yıllık ve mazeret izni İş Akış Şeması
 8.  İstirahat İzni İş Akış Şeması
 9.  Hizmetiçi eğitim,toplantı vb. Faaliyetlerin düzenlenmesi personele bildirilmesi iş akış şeması
 10.  Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Soruşturması İş Akış Şeması
 11.  Üniversite Senatosuna Temsilci Üye Seçimi İş Akış Şeması
 12.  Fakülte Kuruluna Profesör Temsilci Üye Seçimi
 13.  Fakülte Kuruluna Doçent Temsilci Üye Seçimi
 14.  Fakülte Kuruluna Yardımcı Doçent Temsilci Üye Seçimi
 15.  Fakülte Yönetim Kuruluna Profesör  Üye Seçimi İş Akış Şeması
 16.  Fakülte Yönetim Kuruluna Doçent Üye Seçimi İş Akış Şeması
 17.  Fakülte Yönetim Kuruluna YArdımcı Doçent  Üye Seçimi İş Akış Şeması
 18.  Fakülte Kurulu Fakülte Yönetim Kurulu Kararları İş Akış Şeması
 19.  Maaş İşlemleri İş Akış Şeması
 20.  Ek Ders Ücreti Ödemesi İş Akış Şeması
 21.  Sürekli ve Geçici Görev Yolluğu Ödeme İş Akış Şeması
 22.  Diğer Ödeme İşlemleri
 23.  Fakülte Bütçesi Hazırlama İş Akış Şeması
 24.  Doğrudan Temin Yoluyla Mal Alımı İş Akış Şeması
 25.  Doğrudan Temin Yoluyla Bina Bakım ve Onarım İş Akış Şeması
 26.  Muayene Kabul Komisyonu İş Akış Şeması
 27.  Taşınır Kayıt Mal GirişÇıkışı İş Akış Şeması
 28.  Döner Sermaye Satınalma İş Akış Şeması
 29.  Döner Sermaye Bütçesi Hazırlama İş Akış Şeması
 30.  Döner Sermaye Muayene Kabul Komisyonu İş Akış Şeması
 31.  Ders Programlarının ve Yeni Açılacak Derslerin Belirlenmesi İş Akış Süreci
 32.  Öğrenci Danışmanlığı İş Akış Şeması
 33.  Katkı Payı Ödemesi İş Akış Şeması
 34.  Kayıt Yenileme Süreci İş Akış Şeması
 35.  Akademik İzin (Kayıt Dondurma) İş Akış Şeması
 36.  Çift Anadal Yandal Kontenjanlarının Belirlenmesi ve Kayıtlarının Yapılması
 37. Yatay Geçiş, Çift Anadal, Yandal, Bölümlerarası Geçiş veya Başka Yükseköğretim Kurumundan Fakültemiz Bölümlerine Yerleşen Öğrencilerin
 38.  Dikey Geçiş Ders Eşdeğerliği İş Akış Şeması
 39.  Erasmus Farabi Programı ile giden öğrendilerin İş AKış Şeması
 40.  Yaz Öğretimi ve Ders Kaydı İş Akış Şeması
 41.  Mazeret Dilekçesi Kabulü ve Sınav Süreci İş Akış Şeması
 42.  Sınav Sonucuna İtiraz İş Akış Şeması
 43.  Zorunlu Staj İş Akış Şeması
 44.  İsteğe Bağlı Staj İş Akış Şeması
 45.  Öğrenci Temsilcisi Seçimi İş Akış Şeması
 46.  Öğrenci Kulüplerinin Açılması İş Akış Şeması
 47.  Kısmi Zamanlı Öğrenci  Çalıştırma İş Akış Süreci
 48.  Öğrenci Disiplin Soruşturması İş Akış Şeması
 49.  Fatura Düzenleme İşlemleri İş Akış Şeması
 50.  Döner Sermaye Fakülte İmkaanlarıyla Gelir Getirici Faaliyetlere İlişkin İş Akış Şeması